Organization

Collaborative Art Center - Givat Haviva

No reviews yet
Founded 1986
Minashe Givat Haviva, Israel

About

The Center immerses Arab and Jewish populations in unique cross-cultural experiences that foster mutual understanding through language, arts, film and tours. In addition, a variety of experiential learning programs are offered for overseas visitors, including seminars, study tours, Arab language study program for English speakers and conflict resolution & mediation studies.

Local Information

במרכז מתקיימים קורסים רב תחומיים למבוגרים, פרויקטים משותפים, כמו גם סדנאות אמנות תהליכיות וחד-פעמיות, סדנאות אמן אורח, ימי עיון, סמינרים השתלמויות מורים ושיחות גלריה. אנחנו פועלים במרחב החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. המרכז פועל במטרה להרחיב את שדה הפעולה וההשפעה האמנותי המשותף, דרך אמנות, יצירה וחשיבה משותפת של קבוצות אמנים, מובילי תרבות והקהל הרחב כמו גם פרויקטים, ותערוכות אמנות עכשווית, כולל פרויקטים מיוחדים לשתי החברות היהודית והערבית ובאופן רב תרבותי כולל. למרכז קשרים עם אמנים ומוסדות בחו"ל המגיעים להתארח ולהעביר סדנאות במקום. מרכז האמנות המשותף פועל במגמה: • ליצור חשיבה אמנותית השואלת שאלות וחוקרת את הקיים ואת המוכר. • לתת כלים ליצירת אמנות המשפיעה על הסביבה. • לשלב אמנות עם עשייה רעיונית חברתית. • לקדם את התפיסה הרב-תחומית והרב-תרבותית באמנות. • לפתח את תפיסת האמנות כשפה המחברת תרבויות, מוססת חומות ומשנה תודעה. • לקדם ולהעצים קולות מוחלשים בחברה האזרחית בישראל ובעולם • לקדם יוצרים ואמנים צעירים בדרכם

Network Affiliations

No network affiliations

Current Open Calls

No open calls